Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012


Η πραγματική γενναιοδωρία προς το μέλλον έγκειται στο να τα δίνουμε όλα στο παρόν…..
-Albert Camus-

1 σχόλιο: