Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013


Δύο βήματα μπρος το χάος


Δύο βήματα πίσω η άβυσσος..
Το αίμα χύθηκε.
Κι έχει μόνο ένα χρώμα...
Έκαμα του λοιπού παιχνίδι τις λέξεις και με 
την σάρκα μου ακούμπησα το όνειρο
Αυτό το έμαθα πρώτα...
Για ν' αποφύγω τον σπαραγμό και την πολυχρωμία του κόκκινου
που κάπου εκεί, στον αντίποδα του μέσα μου συναντώ τα σκοτεινά βράδια
Αυτό το έμαθα δεύτερα... 

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013

‎"Κοίταξα κατά σε κι έγινα αερικό, άγγελος π΄ αποζήτησε το άυλο.
Κοίταξα μακριά από σε και γίνηκα θεριό... αίμα μου μύρισε.
Έρωτα, ούτως ή άλλως σπάραγμα έκαμες τη ζωή μου
"Ρ/Μ