Σάββατο 8 Ιουνίου 2013

"Προσοχή εύθραυστο!!!!!!"

Μια κούτα μέσα στο πατάρι και δυο λέξεις:
"Προσοχή εύθραυστο!!!!!!"
Σ'  έκλεισα μέσα εκεί, φιμωσα και τα όνειρα, και σε παρέδωσα.
Στη ζωή.
Την μετά από μένα ζωή...
Ρ/Μ

Κυριακή 2 Ιουνίου 2013