Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013‎"Δεν είμαι αριθμητικό νούμερο...άνθρωπος είμαι στο Νταχάου της ζωής/ κι έχω κι εκείνο της ψυχής που πρέπει να δουλέψω/ Αφήστε μου μισή ώρα για ύπνο." Ρ/Μ

Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013


Τρώγω τα σταφύλια της μοναξιάς μου. Δεν κλάδεψα τ' αμπέλι μου εφέτος. Το πότισε σαν μια πηγή πικρό νερό η ερημία. 
Οι αναπάντεχες βροχές ετούτου του καλοκαιριού το βλάστησαν. 
Του Θεού η ανεξερεύνητη βούληση το βλόγησε. 
Ρ/Μ